Bazni element za regulaciju podnog grijanja i hlađenja. Služi za povezivanje sobnih termostata sa termoelektričnim pogonima varijabilnim pristupom kod predmontiranja termoelektričnih pogona na razdjelnike u ormariće. Mogućnost naknadnog pripajanja termostatima putem ‘jumpanja’ bez ponovnog kabliranja pod naponom (hot swap).

Izvedba 230V ili 24V

Mogućnost naknadnog pripajanja termostatima putem ‘jumpanja’ bez ponovnog kabliranja

Prespajanja pogona i termostata moguća dok je baza pod naponom (Hot Swap)

Mogućnost spajanja do 20 pogona na jedan termostat

Osigurač na svakoj bazi za naponsku zaštitu

Integrirani pumpni modul, changeover funkcija, priključak za bojler

Montaža na elektrošini ormarića ili neposredno ugrađenim magnetima

Sa LED-diodama

CE-Certifikat

Izbornik