TTO THERMOTECHNIK D.O.O
ZA PROIZVODNJU I PRODAJU TEHNIČKE ROBE

A    Lukeži 17, HR-51218 Dražice
T    +385 (0) 51 230 244
F    +385 (0) 51 230 250

E    info@thermotechnik.hr
W   www.thermotechnik.hr

Trgovačkog sud u Rijeci
Temeljni kapital 3.183.600,00 kn uplaćen u cijelosti

Uprava društva:
Radisav Drljević, predsjednik uprave,
Tamara Vukušić, član uprave,
Vedran Vukušić, član uprave

PRODAJA:   +385 (0) 51 800 435
RAČUNOVODSTVO:  +385 (0)51 800 421
NABAVA:  +385 (0)51 800 454

RADNO VRIJEME:
Ponedjeljak – petak 7:00 do 15:00

BANKE (POSLOVNI RAČUNI):

OTP banka d.d.
IBAN:      HR4824070001100615509
SWIFT:   OTPVHR2X

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN:     HR6024840081104794834
SWIFT:   RZBHHR2X


MBS:      
040018997
PDV ID:  HR30288960129
OIB:        30288960129

    Kontakt obrazac


    Izbornik