Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 

Naziv projekta:
Unaprjeđenje poslovnih procesa kroz nabavu i implementaciju IKT rješenja

šifra projekta KK.03.2.1.19.0715
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2

Kratki opis projekta

Kako bi mogao pratiti tempo koji diktira tržište, a dugoročno i sam postati tržišni lider koji postavlja trendove na svjetskoj razini, TTO kontinuirano ulaže u poslovanje, s posebnim naglaskom na ulaganje u informacijsko-komunikacijsku tehnologiju. U sklopu projekta Korisnik nabavlja integrirano softversko rješenje po mjeri kao i modernu informatičku opremu i potrebne licence.
Ciljevi i očekivani rezultati projekta:
Realizacijom ovoga projekta Korisnik će ostvariti sljedeće rezultate:
Unaprjeđenje 9 internih poslovnih procesa;
Unaprjeđenje kvalitete i tehničkih karakteristika proizvodnog asortimana;
Učinkovitije korištenje resursa;
Veću pregovaračku moć;
Bolju pozicioniranost na tržištu;
Povećanje stručnosti zaposlenika;
Mogućnost novih zapošljavanja;
Uštede resursa po jedinici proizvoda;
Porast prihoda od prodaje i ukupnih prihoda.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU
Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.262.498,31 HRK
Ukupna vrijednost prihvatljivih troškova iznosi 1.009.998,65 HRK
Udio EU u financiranju projekta iznosi 656.398,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta
01.studeni 2019. do 01.studeni 2020.
Kontakt osoba za više informacija: Maja Krpan

e-mail: maja.krpan@thermotechnik.hr

Linkovi

Strukturni fontovi
O projektu konkurentnost i kohezija

Izbornik