Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 

Naziv projekta:

Nabavka opreme za proširenje proizvodnih kapaciteta u cilju jačanja konkurentnosti

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga 03.2.1.05.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Kompetentnost i razvoj MSP

Kratki opis i cilj projekta:

Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijom na tržištu EU. Specifični ciljevi projekta su: povećanje udjela na tržištu, povećanje produktivnosti djelatnika, proširenje proizvodnje, podizanje kvalitete konačnog proizvoda. Navedeno će se ostvariti izgradnjom toplovodne kotlovnice, nabavkom lasera za graviranje, sustava za 3D mjerenja poluproizvoda za ugradnju u razdjelnik, robota za varenje razdjelnika, vililčara, provedbom edukacije, zapošljavanjem 6 novih djelatnika, nastupom na sajmu.
Realizacijom ovog projekta osigurat će se veća produktivnost i poslovna učinkovitost koja će se očitovati povećanjem prihoda. Povećanje prihoda realizirat će se kroz veći stupanj iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, povećanje prodaje i povećani izvoz. Provedbom projektnih aktivnosti realizirat će se svi definirani rezultati i ciljevi, te će se održati njihova održivost nakon formalnog završetka projekta. Održivost projekta definirana je kroz pokazatelje financijske i okolišne održivosti, institucionalne održivosti, te održivosti temeljem promicanja javnih politika, a koraci koji su poduzeti kako bi se osigurala održivost projekta nakon njegovog završetka jesu određivanje objektivnih i mjerljivih rezultata, razvijanje mreže partnerstva i odnosa koji doprinose suradnji, uključivanje svih interesnih skupina i uključivanje šire zajednice, fleksibilnost i pravovremeno reagiranje na eventualne promjene. Institucionalna održivost osigurat će se jačanjem kapaciteta organizacije koja je podnositelj projekta,ciljanih skupina i krajnjih korisnika. Projektom će se otvoriti nova radna mjesta i jačati ljudski potencijali, ciljne skupine će svojim zahtjevima utjecati na formiranje ponude i kreiranja „proizvoda“ prema njihovim potrebama, a krajnji korisnici će povratnim informacijama utjecati na kreiranje onakve sveobuhvatne ponude koja će rezultirati njihovim povratkom.
Ukupna vrijednost Projekta: 4.326.376,01 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.406.250,81 HRK
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 1.441.478,32 HRK
Razdoblje provedbe Projekta: 24.listopada 2016. do 24.travnja 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Maja Krpan

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost TTO Thermotechnik d.o.o.

Izbornik