Sa početkom 2022. godine pokrenuli smo potpunu automatsku proizvodnju naših termostatskih ventila u novoj izvedbi sa predregulacijom.

Izbornik