Kompaktni regulacijski set za regulaciju polazne temperature podnog grijanja s vertikalnim priključkom

Predviđen za površine do 80m2
S vertikalnim priključkom u kompaktnoj izvedbi
Razmak polaza i povrata 200 mm
Prilagođeni za dogradnju na TTO razdjelnike sa raznim priključcima
Visokoučinkovita pumpa za protok
Termostatska glava sa utopnim osjetnikom sa mogućnošću precizne regulacije temperature
Moguća dogradnja motornih pogona za regulaciju po vanjskoj temperaturi
Priključak 3/4″ eurokonus
Izbornik