Regulacijski setovi razvijeni su za potrebe sustava toplovodnih grijanja u kojima se ukazuje potreba za smanjenjem temperature polaznog voda zbog instalacije podnog grijanja.

Prestrujni setovi omogućuju nesmetani rad pumpe kada su svi krugovi grijanja zatvoreni.

Regulacijski i prestrujni setovi

Regulacijski set F36V

Kompaktni regulacijski set za regulaciju polazne temperature podnog grijanja

Izbornik