Suvremena lakirnica sa elektrostatičkim praškastim lakiranjem u boji RAL 9016

Najnovija tehnologija proizvodnje za obradu lima

Svi ormarići proizvedeni od lima debljine 1 mm

Mogućnost podešavanja visine kod nadžbuknih ormarića

Samozakočni vijci sa maticama u HT-nosaču za lakšu montažu razdjelnika

Nadžbukni ormarić se isporučuje sa bravicom sa dva ključa ili zasunom.

Nadžbukni ormarići

TTO A IND

Industrijski nadžbukni ormarić

TTO A

Nadžbukni ormarić TTO A

Izbornik