Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 

Naziv projekta:

Izgradnje i opremanja proizvodne hale za proizvodnju razdjelnih ormarića za sustave grijanja

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.03.2.1.01
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu

Kratki opis i cilj projekta:

Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijim na tržištu EU. Specifični ciljevi projekta su zadržavanje i širenje segmenta potražnje, zadržavaje statusa izvrsnosti, povećanje ukupne proizvodnje i jačanje kompetentne radne snage. Navedeno će se ostvariti izgradnjom 1 hale površine 1907 m², nabavkom 12 strojeva, uvođenjem IKT-a, nabavkom gosp. strojeva, zapošljavanjem min.24 djelatnika, edukacijom novih zaposlenika, nastupom na sajmu te marketinškim aktivnostima.

Realizacijom ovog projekta zadržat će se i proširiti segmentirano tržište na kojemu poduzeće posluje na način da će se zadržati i poboljšati suradnja sa stalnim kupcima i stvorit će se prostor za jačanje konkurentnosti kroz preuzimanje dodatnih narudžbi. Da bi se poboljšala suradnja sa stalnim kupcima smanjit će se rokovi isporuke a zbog dobro organiziranih proizvodnih procesa pod jednim krovom neutralizirat će se zastoji prilikom isporuke gotovih proizvoda. Zbog financijskih, organizacijskih i prostornih resursa stvorit će se dovoljan proizvodni kapacitet i još više ulagati u unaprijeđenje novih tehnoloških dostignuća pogotovo u segmentu razvoja vlastitih proizvoda. Kada se iz svakodnevnih problema uklone problemi iz vanjskog okruženja preostat će više vremena za jačanje vlastitih kompetencija kroz neprestano ulaganje u tehnologije i znanje da bi se zadovoljili svi zahtjevi kupaca. Prilagođavanje zahtjevima kupaca sa tržišta EU dodatno je i poticaj u okruženju jer će se usvojiti nova znanja i nove tehnologije koje jamče održiv i zdrav razvoj. Izgradnjom i opremanjem proizvodnog postrojenja zadržat će se i proširiti segment potražnje za proizvodima što će se odraziti i na zadržavanje statusa izvrsnosti i kompetencija kod strateških kupaca. Uz ulaganje u edukaciju kadrova i povećani obim proizvodnje i veće iskorištenje proizvodnih kapaciteta rezultirat će jačanjem konkurentnosti MSP-a na tržištu EU.

Ukupna vrijednost Projekta: 26.798.351,13 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 21.385.103,62 kuna
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 7.667.795,48 kuna
Razdoblje provedbe Projekta: 25. ožujka 2016. – 25. rujna 2017.
Kontakt osobe za više informacija: Maja Krpan

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost TTO Thermotechnik d.o.o.

Izbornik