Natječaji
O EU projektu

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta:

Izgradnje i opremanja proizvodne hale za proizvodnju razdjelnih ormarića za sustave grijanja

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.03.2.1.01
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu


Kratki opis i cilj projekta:

Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijim na tržištu EU. Specifični ciljevi projekta su zadržavanje i širenje segmenta potražnje, zadržavaje statusa izvrsnosti, povećanje ukupne proizvodnje i jačanje kompetentne radne snage. Navedeno će se ostvariti izgradnjom 1 hale površine 1907 m², nabavkom 12 strojeva, uvođenjem IKT-a, nabavkom gosp. strojeva, zapošljavanjem min.24 djelatnika, edukacijom novih zaposlenika, nastupom na sajmu te marketinškim aktivnostima.

Realizacijom ovog projekta zadržat će se i proširiti segmentirano tržište na kojemu poduzeće posluje na način da će se zadržati i poboljšati suradnja sa stalnim kupcima i stvorit će se prostor za jačanje konkurentnosti kroz preuzimanje dodatnih narudžbi. Da bi se poboljšala suradnja sa stalnim kupcima smanjit će se rokovi isporuke a zbog dobro organiziranih proizvodnih procesa pod jednim krovom neutralizirat će se zastoji prilikom isporuke gotovih proizvoda. Zbog financijskih, organizacijskih i prostornih resursa stvorit će se dovoljan proizvodni kapacitet i još više ulagati u unaprijeđenje novih tehnoloških dostignuća pogotovo u segmentu razvoja vlastitih proizvoda. Kada se iz svakodnevnih problema uklone problemi iz vanjskog okruženja preostat će više vremena za jačanje vlastitih kompetencija kroz neprestano ulaganje u tehnologije i znanje da bi se zadovoljili svi zahtjevi kupaca. Prilagođavanje zahtjevima kupaca sa tržišta EU dodatno je i poticaj u okruženju jer će se usvojiti nova znanja i nove tehnologije koje jamče održiv i zdrav razvoj. Izgradnjom i opremanjem proizvodnog postrojenja zadržat će se i proširiti segment potražnje za proizvodima što će se odraziti i na zadržavanje statusa izvrsnosti i kompetencija kod strateških kupaca. Uz ulaganje u edukaciju kadrova i povećani obim proizvodnje i veće iskorištenje proizvodnih kapaciteta rezultirat će jačanjem konkurentnosti MSP-a na tržištu EU.

Ukupna vrijednost Projekta: 26.798.351,13 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 21.385.103,62 kuna
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 7.667.795,48 kuna
Razdoblje provedbe Projekta: 25. ožujka 2016. - 25. rujna 2017.
Kontakt osobe za više informacija: Ana Marinković.

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost TTO Thermotechnik d.o.o.

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodne hale za proizvodnju razdjelnih ormarića
OIB korisnika: 30288960129
Naziv korisnika: TTO THERMOTECHNIK d.o.o.
Lokacija: Općina Jelenje
Kontakt telefon: +385 51 230 244
Email: info@thermotechnik.hr
Vrsta nabave: Robe
Datum objave: 04.11.2016.
Rok za dostavu ponuda: 25.11.2016.
Kratki opis nabave: Nabava krana za aparat za točkasto zavarivanje, omatalice za palete, radne, garderobne, uredske, skladišne opreme, transportnih traka, radnih stolova, viličara, električne škaraste platforme, konzolnog i paletnih regala
Broj nabave: KK.03.2.1.01.0055-04112016-1

Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe nabave:
Grupa 1 - Kran za aparat za točkasto zavarivanje
Grupa 2 - Omatalica za palete, radna, garderobna i uredska oprema
Grupa 3 - Skladišna oprema
Grupa 4 - Transportne trake i radni stolovi
Grupa 5 - Viličari
Grupa 6 - Električna škarasta platforma
Grupa 7 - Konzolni regal i paletni regali

Dokumentacija:
OBAVIJEST O NABAVI.pdf
DZN - OPREMA 6
Izmjena 1 - DZN - OPREMA 6