Natječaji
O EU projektu 2016/17
O EU projektu 2018/19

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta:

Nabavka opreme za proširenje proizvodnih kapaciteta u cilju jačanja konkurentnosti

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga 03.2.1.05.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Kompetentnost i razvoj MSP


Kratki opis i cilj projekta:

Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijom na tržištu EU. Specifični ciljevi projekta su: povećanje udjela na tržištu, povećanje produktivnosti djelatnika, proširenje proizvodnje, podizanje kvalitete konačnog proizvoda. Navedeno će se ostvariti izgradnjom toplovodne kotlovnice, nabavkom lasera za graviranje, sustava za 3D mjerenja poluproizvoda za ugradnju u razdjelnik, robota za varenje razdjelnika, vililčara, provedbom edukacije, zapošljavanjem 6 novih djelatnika, nastupom na sajmu.
Realizacijom ovog projekta osigurat će se veća produktivnost i poslovna učinkovitost koja će se očitovati povećanjem prihoda. Povećanje prihoda realizirat će se kroz veći stupanj iskorištenosti proizvodnih kapaciteta, povećanje prodaje i povećani izvoz. Provedbom projektnih aktivnosti realizirat će se svi definirani rezultati i ciljevi, te će se održati njihova održivost nakon formalnog završetka projekta. Održivost projekta definirana je kroz pokazatelje financijske i okolišne održivosti, institucionalne održivosti, te održivosti temeljem promicanja javnih politika, a koraci koji su poduzeti kako bi se osigurala održivost projekta nakon njegovog završetka jesu određivanje objektivnih i mjerljivih rezultata, razvijanje mreže partnerstva i odnosa koji doprinose suradnji, uključivanje svih interesnih skupina i uključivanje šire zajednice, fleksibilnost i pravovremeno reagiranje na eventualne promjene. Institucionalna održivost osigurat će se jačanjem kapaciteta organizacije koja je podnositelj projekta,ciljanih skupina i krajnjih korisnika. Projektom će se otvoriti nova radna mjesta i jačati ljudski potencijali, ciljne skupine će svojim zahtjevima utjecati na formiranje ponude i kreiranja „proizvoda“ prema njihovim potrebama, a krajnji korisnici će povratnim informacijama utjecati na kreiranje onakve sveobuhvatne ponude koja će rezultirati njihovim povratkom.
Ukupna vrijednost Projekta: 4.326.376,01 HRK
Ukupni prihvatljivi troškovi: 3.406.250,81 HRK
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 1.441.478,32 HRK
Razdoblje provedbe Projekta: 24.listopada 2016. do 24.travnja 2018.
Kontakt osoba za više informacija: Maja Krpan

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost TTO Thermotechnik d.o.o.

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj


Naziv projekta:

Izgradnje i opremanja proizvodne hale za proizvodnju razdjelnih ormarića za sustave grijanja

Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: KK.03.2.1.01
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu


Kratki opis i cilj projekta:

Projekt predstavlja investiciju koja će MSP RH učiniti konkurentnijim na tržištu EU. Specifični ciljevi projekta su zadržavanje i širenje segmenta potražnje, zadržavaje statusa izvrsnosti, povećanje ukupne proizvodnje i jačanje kompetentne radne snage. Navedeno će se ostvariti izgradnjom 1 hale površine 1907 m², nabavkom 12 strojeva, uvođenjem IKT-a, nabavkom gosp. strojeva, zapošljavanjem min.24 djelatnika, edukacijom novih zaposlenika, nastupom na sajmu te marketinškim aktivnostima.

Realizacijom ovog projekta zadržat će se i proširiti segmentirano tržište na kojemu poduzeće posluje na način da će se zadržati i poboljšati suradnja sa stalnim kupcima i stvorit će se prostor za jačanje konkurentnosti kroz preuzimanje dodatnih narudžbi. Da bi se poboljšala suradnja sa stalnim kupcima smanjit će se rokovi isporuke a zbog dobro organiziranih proizvodnih procesa pod jednim krovom neutralizirat će se zastoji prilikom isporuke gotovih proizvoda. Zbog financijskih, organizacijskih i prostornih resursa stvorit će se dovoljan proizvodni kapacitet i još više ulagati u unaprijeđenje novih tehnoloških dostignuća pogotovo u segmentu razvoja vlastitih proizvoda. Kada se iz svakodnevnih problema uklone problemi iz vanjskog okruženja preostat će više vremena za jačanje vlastitih kompetencija kroz neprestano ulaganje u tehnologije i znanje da bi se zadovoljili svi zahtjevi kupaca. Prilagođavanje zahtjevima kupaca sa tržišta EU dodatno je i poticaj u okruženju jer će se usvojiti nova znanja i nove tehnologije koje jamče održiv i zdrav razvoj. Izgradnjom i opremanjem proizvodnog postrojenja zadržat će se i proširiti segment potražnje za proizvodima što će se odraziti i na zadržavanje statusa izvrsnosti i kompetencija kod strateških kupaca. Uz ulaganje u edukaciju kadrova i povećani obim proizvodnje i veće iskorištenje proizvodnih kapaciteta rezultirat će jačanjem konkurentnosti MSP-a na tržištu EU.

Ukupna vrijednost Projekta: 26.798.351,13 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi: 21.385.103,62 kuna
Iznos dodjeljenih bespovratnih sredstava: 7.667.795,48 kuna
Razdoblje provedbe Projekta: 25. ožujka 2016. - 25. rujna 2017.
Kontakt osobe za više informacija: Maja Krpan

Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost TTO Thermotechnik d.o.o.

NABAVE U SKLOPU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.
Naručitelj u smislu Zakona o javnoj nabavi: Ne
Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodne hale za proizvodnju razdjelnih ormarića
OIB korisnika: 30288960129
Naziv korisnika: TTO THERMOTECHNIK d.o.o.
Lokacija: Općina Jelenje
Kontakt telefon: +385 51 230 244
Email: info@thermotechnik.hr
Vrsta nabave: Robe
Datum objave: 04.11.2016.
Rok za dostavu ponuda: 25.11.2016.
Kratki opis nabave: Nabava krana za aparat za točkasto zavarivanje, omatalice za palete, radne, garderobne, uredske, skladišne opreme, transportnih traka, radnih stolova, viličara, električne škaraste platforme, konzolnog i paletnih regala
Broj nabave: KK.03.2.1.01.0055-04112016-1

Predmet nabave je podijeljen u sljedeće grupe nabave:
Grupa 1 - Kran za aparat za točkasto zavarivanje
Grupa 2 - Omatalica za palete, radna, garderobna i uredska oprema
Grupa 3 - Skladišna oprema
Grupa 4 - Transportne trake i radni stolovi
Grupa 5 - Viličari
Grupa 6 - Električna škarasta platforma
Grupa 7 - Konzolni regal i paletni regali

Dokumentacija:
OBAVIJEST O NABAVI.pdf
DZN - OPREMA 6
Izmjena 1 - DZN - OPREMA 630 YEARS ENGINEERING EXCELLENCE
Ova stranica koristi kolačiće (cookies) kako bismo poboljšali vaše iskustvo.
Prihvati