Contact us

Please contact us for more information about our products. We look forward to your inquiry!

Management:

+385 51 230 244

Accounting:

+385 51 800 421

Fax:

+385 51 230 250

Sales HR, SLO, BiH,
SRB, MNE, RKS, MK:

+385 51 800 435

Sales EU:

+385 51 800 431
 

Address:

TTO thermal technology d.o.o.
Lukeži 17, 51218 Dražice, Croatia

Working hours:

Management, Accounting and Sales -
Monday to Friday 7:00 - 15:00
 

Bank accounts:

Splitska banka d.d.
IBAN: HR3823300031100206484
SWIFT: SOGEHR22

Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR6024840081104794834
SWIFT: RZBHHR2X
 

Tax number:

HR30288960129

MBT:

3451259

ASK US!

*Vaši osobni podaci (ime, prezime i e-pošta) biti će upotrijebljeni isključivo za odgovor na upit.

Message sent successfully
SEND

TTO Thermotechnik d.o.o društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i prodaju tehničke robe. Upisano u registar Trgovačkog suda u Rijeci s matičnim brojem subjekta (MBS) 040018997. Temeljni kapital 3.183.600,00 kn uplaćen u cijelosti. Uprava društva: Radisav Drljević, predjsednik uprave, Tamara Vukušić, član uprave, Vedran Vukušić, član uprave